RESERVATION
BEST ONLINE PRICE GUARANTEE
Check-in date
Check-out date
Special promotion

December Facebook Giveaway

Všečkaj našo FB stran in v komentarju na našo objavo z decembrsko  nagradno igro do 17.12.2017 deli z nami tvoj najljubši praznični kotiček v Ljubljani in zraven označi 3 osebe, s katerimi bi ga najraje doživel/a.

Zmagovalcu najbolj izvirnega kotička podarimo slavnostno večerjo za 4 osebe v City Hotelu Ljubljana.

SPLOŠNE DOLOČBE

 

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri CITY-jev Veseli December, katere organizator je City Hotel Ljubljana, Krajc Hoteli d.o.o., Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju City Hotel Ljubljana . oz. organizator).

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati, niso pravne osebe in niso zaposleni, oziroma družinski člani zaposlenih, v podjetju City Hotel Ljubljana, Krajc Hoteli d.o.o., Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana.

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev ter povečanje obiska na Facebook strani organizatorja.

 

Nagradna igra poteka od vključno 08.12.2017 do vključno 17.12.2017 ure na Facebook strani organizatorja www.facebook.com/CityHotelLjubljana  (v nadaljevanju Facebook stran).

 

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem Facebook. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igre lahko posredujete organizatorju na e-naslov: sales@cityhotel.si.

 

2. NAGRADNI SKLAD

 

Avtor najbolj kreativne objave po mnenju komisije bo za nagrado prejel:

 

Nagradni voucher za svečano 4-hodno večerjo za 4 osebe v restavraciji City Hotela Ljubljana. Za koriščenje nagrade lahko nagrajenec izbere poljubni večer med 18.12. do vključno 30.12.2017, svojo izbiro pa mora City Hotelu Ljubljana v potrditev sporočiti vsaj 3 dni pred želenim koriščenjem.

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo storitev v denarni protivrednosti nagrade.

 

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

 

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

 

 

3. NAČIN SODELOVANJA in POTEK NAGRADNE IGRE

 

V nagradni igri sodelujejo vsi v splošnih določbah opredeljeni posamezniki, ki bodo v času od 08.12. od vključno 17.12.  komentirali objavo na Facebook strani organizatorja.

 

Udeleženci v nagradni igre lahko sodelujejo tako, da všečkajo Facebook strani City Hotel-a Ljubljana in pod objavo nagradne igre s sliko praznične Ljubljane v komentarju zapišejo, kater je njihov najljubši praznični kotiček v Ljubljani in s katerimi 3 osebami bi ga najraje delil/a. Za nagrado pa City Hotel Ljubljana zmagovalcu z najbolj izvirnim odgovorom podari slavnostno večerjo za 4 osebe. V nagradno žrebane so vključeni vsi, ki v skladu s prejšnjim stavkom, zapišejo, s kom si želijo nagradno večerjo deliti in organizatorju posredujejo svoje odgovore v obliki komentarja pod objavljeno fotografijo.

 

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, dne 18.12.2017 izbral enega (1) nagrajenca. Žrebanje bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju.

4 .OBJAVA IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

Nagrajenec bo 18.12.2017 v komentarju pod objavo nagradne igre s fotografijo praznične Ljubljanez objavljen na Facebook strani organizatorja z imenom in priimkom, s katerima je registriran na Facebooku, s čimer se nagrajenec izrecno strinja.

 

Organizator nagradne igre bo nagrajenca poleg objave v komentarju prav tako pa ga bo kontaktiral v zasebnem sporočilu na omrežju Facebook in ga pozval, da se najkasneje v 5 dneh od obvestila odzove, najkasneje v 10 dneh od žrebanja pa posreduje vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, naslov, leto rojstva, davčno številko, kontaktni email/tel. Če se na javno objavo in zasebno sporočilo nagrajenec v 5 dneh ne odzove, se nagrada ne podeli.

 

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Udeleženci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo da, do preklica soglasja udeleženca vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter za namene obveščanja o poteku ozirom izvedbi nagradne igre oziroma morebitne objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook strani.

 

Udeleženec v nagradni igri lahko soglasje za neposredno trženje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na sedež ali elektronski naslov organizatorja.

 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z ZVOP-1.

 

6. ODGOVORNOST

 

Organizator ne odgovarja za:

 

- (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

 

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

7.  KONČNE DOLOČBE

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

  

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja.